Zorg en Welzijn Academy

De Zorg en Welzijn Academy is een activiteit van de LOGAVAK Opleidingsgroep BV. In de Zorg en Welzijn Academy worden cursussen en bijscholing aangeboden in welzijnszorg, sociaal werk (waaronder maatschappelijk werk, opbouwwerk, cultureel werk, groepswerk, ouderenwerk), wijkwerk, jeugdwerk, jongerenwerk, dak- en thuislozenopvang en begeleiding e.a.

De Zorg en Welzijn Academy wordt mede ondersteund door:

Uitgeverij SWP

Vakboeken

Sozio

Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen

BTW
Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.